czwartek, 31 lipca 2014

PALESTYNA

Obama wzywa Netanjahu do "bezwarunkowego" wstrzymania ognia

Równolegle z walkami na Ukrainie i katastrofą pasażerskiego samolotu,
nie tak eksponowane przez media,toczą się walki w Strefie Gazy.
Jedna z najpotężniejszych i najlepiej wyposażonych armii świata,
armia izraelska walczy z Palestyńczykami z Hamasu.
Ten konflikt traktowany jest przez polskie media "po macoszemu".
W dalszym ciągu w centrum zainteresowania jest konflikt na Ukrainie
i sprawa zestrzelenia samolotu. Ponieważ nikt dotąd nie przedstawił
dostatecznych dowodów kto jest winny tego terrorystycznego ataku
to trudno z pewnością stwierdzić czy byli to separatyści,Rosjanie czy
Ukraińcy bo i taka opcję należy brać pod uwagę chcąc zachować minimum
obiektywizmu.Oczywiście polska i światowa opinia  szczególnie rządowa
winnych już wskazali to,teraz  należy tylko czekać na dowody winy.

W sprawie konfliktu Izrael - Palestyna,głos zabrał czarny przywódca
białych apelując do Izraelczyków o natychmiastowe zaprzestanie ognia.
Apele Obamy zostały zignorowane przez izraelskich przyjaciół.
Społeczeństwo Izraela w liczbie 86,5 % opowiada się za walką do
ostatecznego zwycięstwa czyli zabicia wszystkich Palestyńczyków.
Idzie im to nieźle jak dotąd zabili ponad 1000 Palestyńczyków z tego
2/3 to kobiety,dzieci,cywile.Nawet inteligentne i nowoczesne rakiety
nie rozróżniają celów i dlatego zbombardowano m.in.szkołę funkcjonującą
pod auspicjami ONZ,szpital dziecięcy a nawet dzieci bawiące się piłką
na plaży.
"Od 8 lipca, kiedy rozpoczęły się naloty izraelskiego lotnictwa na Strefę Gazy, prowadzone w odwecie za palestyński ostrzał rakietowy, śmierć poniosło ponad 1050 Palestyńczyków i 43 izraelskich żołnierzy. Według ONZ trzy czwarte ofiar po stronie palestyńskiej to cywile, a jedna piąta - dzieci."

Co prawda konflikt trwa już 23 dni,a ja jak dotąd nie miałem szczęścia
znaleźć mediach wypowiedzi polskich "mężów stanu" na temat barbarzyństwa
izraelskiej armii.Przyjaciół naszych przyjaciół nie należy krytykować.
Krytykować należy przyjaciół, naszych nieprzyjaciół Rosji,czyli
separatystów- terrorystów prorosyjskich.
Jak mawia Hans Winter - polityka to stara kurwa.
Zastanawiam się jak należy nazwać polskich polityków ?
Propozycje mile widziane.

                                      http://www.liiil.pl/promujnotke

środa, 30 lipca 2014

KONKORDATProfesorowie,Osiatyński i Hartman oraz raczej niewielka część
społeczeństwa jest za tym aby zerwać umowę międzynarodową
zwaną konkordatem (concordatum- uzgodniony).
Nie posądzam profesorów,że ten pomysł jest wynikiem ostatnich
upałów,ale jestem zdumiony jego populizmem.
W ich artykułach w których piszą o zerwaniu konkordatu nie odpowiadają
na zasadnicze pytanie. Jak to zrobić , Panowie Profesorowie .

Konkordat to nic innego jak umowa międzynarodowa zawarta,
w tym przypadku przez rządy, Watykanu i III RP.
Zerwanie tego typu umów wymaga pokonanie dość trudnej drogi.
Potrzebna jest decyzja Sejmu w której 2/3 głosujących posłów
wypowie się za zerwaniem umowy.Decyzję Sejmu musi zaakceptować
prezydent RP.Kto myśli,że to możliwe,ten kiep.
Czy jest to możliwe skoro w obecnym Sejmie przeciwników
konkordatu jest może 50 a może 60?
Czy jest to możliwe aby obecny ciałem na niektórych mszach (śpiący)
prezydent Komorowski takie zerwanie zaakceptował?
Logika wskazuje,że nie ale Panowie profesorowie jakby o tym zapomnieli.
Czy możliwej jest w najbliższej przyszłości np.5 lat dokonanie
aktu zerwania.Też nie.Opierając się tylko na sondażach to przyszły
Sejm będzie jeszcze bardziej prawicowy niż obecny.Możliwość
wypadnięcia z gry Twojego Ruchu Palikota jest prawdopodobna.
Czy mamy kandydata odmiennej opcji który mógłby pokonać w wyborach
prezydenckich, prezydenta  Komorowskiego? Też nie mamy.

Dziwię się,że Ci uczeni i inni którym ta umowa nie odpowiada ,"strzępią
język po próżnicy" nie wskazując jednocześnie jak i czy można
ten problem rozwiązać.

Trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Rozwiązanie umowy
z Watykanem nie zmieni wielowiekowych przyzwyczajeń zarówno
kleru jak i "owieczek", które w dalszym ciągu pozwolą aby je dojono.

W 1945 roku rozwiązano umowę z Watykanem, w 1954 i o ile dobrze
pamiętam 1955 miałem nauczanie religii w szkole.
Wtedy zerwanie konkordatu niewiele dało,teraz da jeszcze mniej.
Nie konkordat a władze ze względu  na koniunkturalizm są winne
temu,że KK próbuje społeczeństwu narzucić i często narzuca prawo
kościelne przy okazji lekceważąc prawo świeckie.
Często zdarzają się sytuacje że ,za identyczne przestępstwo podobno
niezawisłe sądy wymierzają niższe kary dla przestępców w sukienkach.
Zapewne niedługo dowiemy się,że pracownicy sądownictwa również
chcą podpisać klauzulę sumienia.
Nauczyciele już się  przygotowują do podpisania "deklaracji wiary".

                              http://www.liiil.pl/promujnotke

wtorek, 29 lipca 2014

KOŚCIÓŁOd dawna zauważyłem,że tematy związane z kościołem,odmiennością
poglądów katolików na wiele wydarzeń i obszarów życia codziennego
jest krytykowane przez polityków,media, w tym blogerów.
Jest to działanie efektowne ale nie efektywne.
O pedofilii,klauzuli sumienia i całej masie przestępstw i przekrętów
dokonywanych przez urzędników Pana Boga wiemy wiele.
I żadne nowe przestępstwo nie powinno nas zaskoczyć ani wzbudzać
tak ogromnie skrajnych emocji z nienawiścią włącznie.
Należy się zastanowić czy krytyka,wytykanie często niecnych czynów
zmieni oblicze ziemi,"tej Ziemi".Odpowiedź jest prosta.Nie zmieni,
przynajmniej na razie.

Wielu katolików,utożsamia się z krytykami ukazującymi,niegodziwość,
chciwość rozpasanie niektórych księży. Niestety,nie spotkałem się
z receptą na uzdrowienie tej sytuacji,na eliminację niektórych zachowań
na zmuszenie przedstawicieli kościoła na przestrzeganie prawa.
Prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ci którzy orientują się w polityce i zagadnieniach prawnych naszego
Państwa, wiedzą,że jedyną możliwą instytucją która może zmienić
relacje Państwo-Kościół jest Sejm.Tylko przejrzyste przepisy prawne
pozwolą wyeliminować patologie których dopuszczają się świeccy
i duchowni katolicy.Nie pisanie,krytykowanie,próby ściągnięcia
krzyża w Sejmie czy nagłaśnianie spraw np.tej związanej z "klauzulą
sumienia" a prawo i jego przestrzeganie pod rygorem kary ,może
zmienić i wyeliminować występujące patologie.

Wiemy,że ten Sejm, i wszystko  wskazuje że i następny, nie będzie
miał mocy sprawczej aby tego dokonać.Jak na razie wszystkie sondaże
wskazują na miażdżącą przewagę konserwatywnych,katolickich,
prawicowych ugrupowań dla których zapobieganie ciąży,aborcja,
jest złem a urodzenie i cierpienie zniekształconego dziecka i jego
śmierć po kilku dniach,miesiącach jest błogosławieństwem.

Tak więc krytykom kościoła proponuje inna drogę niż krytyka dla krytyki.
Oprócz krytyki należy wskazywać potencjalnym wyborcom potępiającym
wszystkie grzechy KK drogę,które kiedyś doprowadzi do celu.
Celem jest zmiana prawa i podniesienie go do standardów obowiązujących
w XXI wieku a nie kilka wieków wstecz.
Takiego postępu,niekoniecznie radykalnego,mogą jedynie dokonać
formacje lewicowe, posiadające większość sejmową ale, około 15 %
poparcie którym obecnie się cieszą jest co najmniej trzykrotnie za małe,
aby można myśleć o nowych regulacjach prawnych.
Dlatego rolą krytyków patologii występujących w KK powinna
być przede wszystkim praca na rzecz mobilizacji elektoratu,nie tylko
lewicowego ale również katolickiego który również domaga się
zmian dotyczących ingerencji księży w życie intymne "owieczek".

Chcecie zmian,nowoczesnego państwa świeckiego i ograniczenia
roli kościoła w życiu publicznym,nie tylko katolików, to głosujcie
na formacje lewicowe.Propagowanie tej idei w swojej publicystyce
powinno odnieść większy skutek niż kolejne opisywanie samowoli
czy łamania prawa przez urzędników KK.

- Dochodzimy do momentu, kiedy państwo musi powiedzieć stop pełzającej klerykalizacji życia publicznego. Inaczej powstanie państwo wyznaniowe, gdzie lekarze będą odmawiać pacjentom pewnych procedur medycznych, a w szkołach będzie się mówić o kreacjonizmie - mówił Jarosław Makowski z Instytutu Obywatelskiego .

Do wyborów jeszcze ponad rok,czas na zmiany,które zależą od Was!            

                           http://www.liiil.pl/promujnotke

poniedziałek, 28 lipca 2014

TORTURY

Europejski Trybunał Gdyby ktoś zadał mi pytanie ,co myślę na temat torturowania
terrorystów na terenie Polski,to moja szczera odpowiedź brzmiałaby:
Gówno mnie to obchodzi!
Bardziej obchodzi mnie los społeczeństwa polskiego torturowanego
fizycznie i psychicznie przez władze które nie potrafią przy pomocy
odpowiednich aktów prawnych zapobiec tego typu praktykom.

Sprawę więzień CIA należy rozpatrywać w dwóch aspektach.
Pierwszy to taki,że z Amerykanami nie należy robić żadnych interesów
bo rezultat jest taki,że Jankesi zawsze swoją winą obarczają partnerów.
Dlaczego Międzynarodowe Trybunały nie postawią w stan oskarżenia
przestępczej organizacji jaką okazuje się być Centralna Agencja Wywiadowcza
USA. Trybunał Międzynarodowy winą i karą obciąża Polskę tylko z tego
tytułu,że na jej terenie przestępcy torturowali,bądź nie (nie ma wystarczających
dowodów), terrorystów z alKaidy. Wymigiwanie się Amerykanów z pomocy
prawnej w toczącym się śledztwie powinno uzmysłowić polskim decydentom
to, że Amerykanie nie pierwszy i ostatni  raz "zrobili nas w konia".
Wewnętrzni oskarżyciele,niektórzy polscy politycy,głoszą ,że Polska
podpisała Międzynarodową Konwencje Praw Człowieka w związku
z tym słusznie została ukarana.Ci politycy,broniący terrorystów nie podejmują
tematu torturowanych fizycznie i psychicznie polskich ofiar fatalnego
systemu polskiego ustawodawstwa.

Przykładów na tym bloku przedstawiłem wiele.Dzisiaj trochę starych
a trochę nowych danych na temat łamania Konwencji Praw Człowieka
przez urzędników państwowych.

W czasach gdy szeryfem był Ziobro zatrzymano człowieka którego
torturami próbowano zmusić do zeznań przeciwko prezydentowi
Krakowa prof.Majchrowskiemu.Po ciężkim urazie kręgosłupa.
zatrzymany funkcjonował jedynie przy pomocy znieczulenia,pompy
morfinowej.Która w atakach bólu pozwalała łagodzić te objawy.
Po zatrzymaniu,odmówiono uzupełniania pompy morfiną,dopóki
dopóty nie złoży obciążających zeznań.Nie złożył.Jego gehenna
trwała kilka lat.Sprawy rozpatruje Trybunał w Strasburgu,jeden wyrok
i odszkodowanie w wysokości 10 tys.€ już zapadł.
10 tysięcy dla ofiary i 10 razy więcej dla terrorysty.
Nie przypominam sobie aby pan doradca prezydenta Kuźniar,czy były
europoseł Pinior krytykowali polskie władze za łamanie w/w Konwencji.

Bodaj 2 lata temu 53 letnia,chora na raka kobieta mimo zaleceń
specjalistów onkologów nie otrzymała zgody na podjęcie leczenia
"niekonwencjonalną chemią".Skierowała sprawę do Sądu.
Kilkanaście dni temu Sad uwzględnił jej rację,niestety za późno.
Zmarła w cierpieniach,rodzinie, za śmierć spowodowaną przez
urzędników,przepisy,drogie lekarstwo?,przyznano 25 tys. złotych
zadośćuczynienia.Nisko nasze państwo wycenia śmierć człowieka.

12 letni chory na raka chłopiec,nie może być leczony,bo przepisy
zezwalają na podawanie tego leku dopiero od 18 roku życia.
6 lat tortur ,jeżeli oczywiście nie umrze wcześniej.
Co na to Konwencja Praw Człowieka i obrońcy terrorystów,
rzekomo torturowanych w Polsce.

To nie jedyne przypadki torturowania Polaków w Polsce.
Jest ich wielokrotnie więcej i niestety dowiadujemy się o nich
z reguły po śmierci torturowanych.

Dlatego jeszcze raz z całą mocą podkreślam ,nie obchodzi mnie
los terrorystów torturowanych? w Polsce.Jedynie co mnie interesuje
to los torturowanych Polaków którym władze,zgodnie z prawem
odmawiają praw gwarantowanych przez podpisaną przez Polskę
Europejską Konwencję Praw Człowieka.

                   http://www.liiil.pl/promujnotke


niedziela, 27 lipca 2014

OSTRZEŻENIE !!!

W  tym roku były już publikowane różne ostrzeżenia.
Gołoledź,śnieżyce,podtopienia,wichury,gradobicie.
Nadszedł  czas na ostrzeżenie polityczne.
Prezes PiS Jaroslaw Kaczyński na posiedzeniu Sejmu /Mariusz Grzelak /ReporterMając nadzieję,że  to ostrzeżenie dotrze do czytelników i zmobilizuje
szczególnie elektorat niezdecydowany i lewicowy do niedopuszczenia
do kolejnego kataklizmu.
Radzę wziąć sobie to ostrzeżenie do serca,bo później będziecie
sami sobie pluli w brodę.

Miłej,słonecznej niedzieli bez burz i gradobicia.

                                 http://www.liiil.pl/promujnotke

sobota, 26 lipca 2014

CIMOSZEWICZ

Włodzimierz Cimoszewicz
Senator Włodzimierz Cimoszewicz wrócił z "chorobowego".
W szpitalu,reperowali mu serce,zabieg w pełni udany,chociaż
przy okazji prawdopodobnie uszkodzili mu głowę.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" senator Cimoszewicz ostro krytykuje
zarówno polskich  jak i zachodnich polityków za ich postawę
w stosunku do Rosji.Przypomnę,że senator jest czynnym politykiem
i wielokrotnie mógł swoje przemyślenia przekazać zarówno
polskim jak i zachodnim politykom.Teraz gdy mleko wykipiało
to każdy może być tak mądry jak Cimoszewicz.
Senator nie oszczędza przede wszystkim Rosji i Putina,Aby nie
ronić słowa z tej 'wielkopomnej" wypowiedzi posłużę się cytatami.

"Zarówno pani Merkel, jak i pan Hollande właśnie oblali egzamin ze zdolności do sprawowania europejskiego przywództwa. Teraz, po zbrodni na pasażerach malezyjskiego samolotu, ta para jest na krawędzi pełnej kompromitacji"
 "Putin nie jest graczem światowym. To mały satrapa, który zniewolił i ogłupił swój naród, a jednocześnie umiejętnie wykorzystywał wady i słabości chciwych elit w innych krajach" .

Tego "małego satrapy" nie boi się jeszcze mniejszy  (wzrostem) ale z wielce
wybujałym ego senator Cimoszewicz.Może nie w tak radykalny sposób,
jak uczynił to rzecznik PiS Hofman,Cimoszewicz wpisuje się w tę retorykę.

Ani najostrzejsze sankcje które są bronią obosieczną a które proponuje
Cimoszewicz ani wysłanie wojsk NATO które może doprowadzić do zaostrzenia
i rozszerzenia konfliktu nie są pomysłem na rozwiązanie tej sprawy.

Niech senator Cimoszewicz poszuka innej,pokojowej drogi,
to być może będziemy mieli kolejnego polityka,narcyza - z pokojową
nagrodą Nobla.

                                            http://www.liiil.pl/promujnotke

piątek, 25 lipca 2014

POLITYCY

Bildergebnis für J.F.KennedyBildergebnis für chruszczowBildergebnis für putinBildergebnis für obama

To,że politycy co innego myślą,co innego mówią i co innego robią
nie jest żadna tajemnicą.Problem w tym,że czasami ich wypowiedzi
są tak głupie,że aż strach pomyśleć co się będzie działo w momencie
gdy w Polsce  nastąpi zmiana władzy.
Rzecznik PiS,A,Hofman uważa,że jedyną szansą rozwiązania
problemów na wschodzie Ukrainy i przywrócenie objętych walką
terytoriów Ukrainie jest ... wysłanie "misji wojskowej NATO".

W swoim życiu słyszałem już wypowiedzi wielu idiotów ale to
wypowiedź przebija wszystkie.Oczywiście zarówno Kaczyński
jak i Hofman wiedzą,że jest to niemożliwe ale pokazują,że są
zdecydowani do wojny bo taki byłby efekt tego pomysłu.

Zastanawiam się,dlaczego politycy PiS nie pomyśleli wcześniej
o możliwych konsekwencjach wynikających z popierania "Majdanu".
To oni pierwsi swoją obecnością na placu,przemówieniami,okrzykami
poparli działania buntowników.Czy nie zdawali sobie sprawę z tego,
że te działania mogą w przyszłości doprowadzić do tego co obserwujemy
dziś.Czyli tragedii cywili,śmierci wojskowych,zniszczeń wynikających
z działań wojennych destabilizujących i tak słaba gospodarkę Ukrainy.

To było do przewidzenia,że Rosja oficjalnie bądź nie,nie zgodzi się
na przesuniecie wpływów zachodu w pobliże swoich granic.
Nie wzięto również pod uwagę tego,że na tych terenach, mieszkają
Rosjanie którym bliżej jest do kultury ,wyznania wschodu niż zachodu.
To nie Ukraińcy są winni tych nieszczęść,to politycy tacy jak Kaczyński
i Hofman ponoszą większą część winy.
Ukraina nie jest członkiem NATO, zanim natowskie siły dotarłyby do
tych regionów wojska Rosji już by tam były.I Co wtedy,wojna panie Hofman.

Jestem daleki od tego aby bronić czy gloryfikować Putina ale
który polityk racjonalnie myślący o przyszłości i bezpieczeństwie
własnego państwa postąpiłby inaczej?

Starsi czytelnicy pamiętają,młodszym przypomnę wydarzenia
dotyczące instalacji rakiet z głowicami atomowymi przez ZSRR na Kubie.
Jaka była postawa Amerykanów?Blokada największe prawdopodobieństwo
wybuch III wojny. Zawarto porozumienie.
J.F.Keenedy  bronił bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Wladymir Putin broni bezpieczeństwa Rosji.

I tylko bezpośrednie rozmowy a nie durne pomysły Hofmana
mogą zakończyć ten konflikt. Rozmowy telefoniczne,groźby sankcji
tego konfliktu nie zakończą.Może go zakończyć zawarcie międzynarodowej
umowy pod auspicjami ONZ w której zawarte będą gwarancje zarówno
dla Ukrainy jak i Rosji.

                                           http://www.liiil.pl/promujnotke

czwartek, 24 lipca 2014

MANIPULACJA

Czarne skrzynki już w Wielkiej Brytanii. Zbada je międzynarodowa komisja

Pośród wielu odmian manipulacji,chciałbym dzisiaj przybliżyć czytelnikom
jedną z nich "manipulacje mediami' a w zasadzie manipulacje dokonywane
poprzez różne rodzaje mediów.Tego typu manipulacje mają wpłynąć
np.na gospodynie domowe aby kupić ten a nie inny proszek.
Chorzy po posmarowaniu się reklamowaną maścią,natychmiast zapominają
o dolegliwościach reumatycznych itd.itp.

Media z różnych przyczyn manipulują opinia publiczną,Ich właściciele
chcący mieć dobre stosunki z obecnie rządząca ekipą trzymają kurs
wytyczony przez politykę rządu.Pracownicy tych mediów chcąc zachować
swoje stanowiska realizują z kolei kurs narzucony im przez pracodawcę.
W ten sposób można i to często się robi manipulować opinią publiczną,
która z różnych powodów swoja wiedzę czerpie jedynie z mediów.
Manipulować to znaczy ogłupiać,wciskać ludziom kit,bo jak mawiał klasyk,
"ciemny lud to kupi".Inny klasyk z kolei powiedział: " Kłamstwo powtórzone
1000 razy staje się prawdą".

I tak się dzieje w temacie który ostatnio zajmuje znaczną część mediów
które uważają się za niezależne a których korespondentów trudno
nazwać dziennikarzami.To raczej plotkarze zbierający sensacyjne
często niepotwierdzone i nieprawdziwe informacje które wciskają odbiorcom.

Ponieważ ostatnio bardzo popularna jest tragedia związana z katastrofą
samolotu pasażerskiego podam kilka przykładów manipulacji opinią
publiczną poprzez rząd Ukrainy a powielaną bez potwierdzenia autentyczności
poprzez plotkarzy zatrudnionych na etatach dziennikarzy,korespondentów,
specjalnych wysłanników.

Jak wiemy z mediów,winni już są znalezieni, podobno opinia publiczna
ich osądziła. SBU jeszcze nie wie kto nacisnął przycisk ale i tego się
dowie bo to sprawna szczególnie w manipulowaniu służba.

Jeden z internautów dokonał ciekawego odkrycia dotyczącego transportu
baterii BUK,przez separatystów,Rosjan, zarówno na prawdopodobne miejsce
w którym odpalono rakietą i drogę powrotną na teren Rosji.
Na nagraniach,zdjęciach, ten "dowód" prezentowała strona rządowa.
Internauta odkrył ,że bateria wwożona i wywożona to bateria BUK ale
2 różne systemy różniące się szczegółami które powinni rozpoznać eksperci
piszący bądź wypowiadający się w tej kwestii.

Co się dzieje z zatrzymanym przez Ukraińską Straż Graniczną obywatelem
Rosji ze specjalnością wojskowa "koordynator celu",czy już przyznał
się do winy czy to kolejna propagandowa zagrywka Ukrainy.
Skąd rząd Ukrainy wie ,że samolot ugodził pocisk baterii BUK.
Czy znaleziono jakieś odłamki pozwalające na identyfikację pocisku.
Dlaczego zmieniono nagle kurs samolotu,kierując go nad obszar
działań wojennych,skoro dzień wcześniej rejsowy samolot tej linii
leciał bezpiecznym korytarzem.O tym i wielu innych dziwnych
zbiegach okoliczności media milczą.Dlaczego nie jesteśmy informowani
o tym co się dzieje z hiszpańskim kontrolerem lotu zatrudnionym
na Ukrainie który twierdził,że w pobliżu zestrzelonego samolotu
przelatywał samolot wojskowy.

Pytań dotyczących tej tragedii jest wiele,podobnie jak dezinformacji
ze strony Ukraińców ,choćby w sprawie "czarnych skrzynek" przy których
majstrowali rzekomo separatyści.Rzeczywistość okazała się inna.

Nie przesadzam o winie żadnej ze stron ,jestem jedynie zniesmaczony
manipulacjami medialnymi mającymi przekonać odbiorców,że winni
są separatyści i popierający ich Putin.

Uważam,że rola mediów jest obiektywne przedstawianie wydarzeń
próba dojścia do prawdy nawet sprzeczna z linią prezentowaną przez władze.

                                                http://www.liiil.pl/promujnotke


środa, 23 lipca 2014

KTO ODPALIŁ ?

Kryzys na Ukrainie

Korzystając z tego,że Polska jest państwem demokratycznym,
a odmienne poglądy są możliwe do przedstawieni dzięki niezależności
internetu chciałbym przedstawić czytelnikom mój pogląd na wydarzenia
związane z katastrofą samolotu pasażerskiego.
Pogląd ,odmienny od tego jaki prezentują niektórzy nasi politycy
i prawie wszystkie media opisujące ,pokazujące wydarzenia,cytujące
wypowiedzi,stanowiska rządów a związane z katastrofą lotniczą
która pochłonęła bez mała 300 ofiar.Piszę o katastrofie,bo dowodów
rzeczowych jak na razie nikt nie przedstawił.Wypowiedzi,przypuszczenia
a nawet pewność niektórych ludzi, świetle prawa nie jest dowodem.

Logika wskazuje,że zbrodni dokonuje ten przestępca który ma z tej
zbrodni korzyść.Czy Rosja,bądź popierani przez nią separatyści w wyniku
tej tragedii mogą liczyć na jakąś korzyść.Zdecydowanie i bezdyskusyjnie-NIE.
Zdarzają się przestępstwa które z logiką nie maja nic wspólnego.
Aby nie zajmować jednoznacznego stanowiska,można domniemywać
że, tego czynu dopuścili się przez pomyłkę separatyści.

Zanim szczątki samolotu i jego pasażerów opadły na ziemię,już wiedziano
że,do zestrzelenia użyto rakiety z zestawu BUK i dokonali tego
albo Rosjanie albo ich poplecznicy.Do dzisiaj Amerykanie,mający podobno
nagranie tego barbarzyńskiego czynu tego dowodu nie ujawnili.
Problem katastrofy i sankcji na Rosję oraz separatystów byłby jednoznacznie
przesądzony.Barbarzyńcy zostaliby wyeliminowani ze wszystkich struktur
międzynarodowych.Podobnie jak J,K.Mikke z TVP-Info.
Natłok wzajemnie się wykluczających ale jednoznacznie antyrosyjskich
informacji podawanych przez polskie media mógł spowodować to, że
społeczeństwo nie interesujące się polityką uwierzyło w każdą głupotę
przekazywaną przez Ukraińców i powielaną przez międzynarodowych
publicystów.Bezgranicznie i bez cienia wątpliwości przyjmuje się,że to
co mówią Ukraińcy jest prawda.Mogę choćby na przykładzie "czarnych
skrzynek" powiedzieć,że przekazywane przez Ukraińców informacje
o manipulowaniu przy nich to GÓWNO prawda.
Takich przykładów w ostatnich dniach można znaleźć więcej.

To co teraz napiszę nie ma pokrycia w dowodach,niektóre informacje
zaczerpnięte są z portali internetowych których wiarygodności nie jestem
w stanie sprawdzić.
Poniżej, prezentowana ilustracja jest wiarygodna i pokazuje,że w dniu
katastrofy ukraińska kontrola lotnicza już w trakcie lotu zmieniła
dotychczas wykorzystywany korytarz lotu omijający niebezpieczne
dla ruchu lotniczego regiony na kurs,na którym doszło do tragedii.
Pytanie. Dlaczego?
Rosyjski portal: malezyjski Boeing zmienił trasę lotu nad Polską? Agencja Reuters publikuje infografikę
Ukraińska władza,starała się udowodnić,że do zestrzelenia samolotu
użyto pocisku z zestawu BUK.Pokazywano nawet przejazd na lawecie
wyrzutni rakietowej.Nie pokazano natomiast 2 pozostałych części
składowych.Proszę się zastanowić i pomyśleć,skąd  Rosjanie bądź separatyści
wiedzieli w którym miejscu ustawić wyrzutnię skoro kurs samolotu
zmieniono w trakcie lotu.Przez przypadek ? No dobra ale...
Jak wytłumaczyć wycelowanie i odpalenie pocisku do samolotu lecącego
na wysokości 10 km ,bez przyrządów celowniczych. Szczęście ?.

Na jednym z tych niepewnych portali:
http://www.infowars.com/whistleblower-u-s-satellite-images-show-ukrainian-
troops-shooting-down-mh17/  pojawiła się informacja,
że to Ukraińcy,przebrani za separatystów przygotowali zasadzkę w tym
miejscu i dlatego ukraińska kontrola lotu zmieniła kurs samolotu.
Niewiarygodne? Ale logiczne,bo to Ukraina i jej poplecznicy zyskują
najwięcej osłabiając i oskarżając Rosję o ten akt terroru.
Na innym portalu:
http://nodisinfo.com/passport-staging-proves-malaysian-airlines-crash-scam/
zwraca się uwagę na stan paszportów i kart pokładowych
znalezionych na miejscu katastrofy.Upadek, gdzieniegdzie ogień,
a stan dokumentów idealny.To oczywiście o niczym nie świadczy
ale wzbudza podejrzenia.

Dlatego osobiście jestem sceptycznie nastawiony do jednostronnych
informacji wtłaczanych społeczeństwu do głowy.
Każdy z czytelników może sobie na podstawie tego postu wyrobić
własną,niezależna opinię.Niekoniecznie zgodną z tym co ja sugeruję.

Inspiracją do napisania tego posta były materiały przesłane przez Yennefer.

                          http://www.liiil.pl/promujnotke

wtorek, 22 lipca 2014

"KRWAWA NIEDZIELA"


Bildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na WołyniuBildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na WołyniuBildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na Wołyniu

Bildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na WołyniuBildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na WołyniuBildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na WołyniuBildergebnis für zdjęcia dotyczace ludobójstwa UPA na Wołyniu


Wydarzenia na Ukrainie,nie tylko te związane z katastrofą samolotu
pasażerskiego od kilku miesięcy,z mniejszym bądź większym natężeniem
absorbują polska opinię publiczną.
Politycy,dziennikarze na wyścigi usiłują udowodnić jak wielką krzywdę
Ukraińcom wyrządzają separatyści popierani przez Rosjan.

Każda bzdura i głupota wygłaszana przez polityków Ukrainy,przyjmowana
jest jako prawda.Jedynie internauci zachowali jeszcze sporo zdrowego
rozsądku i w swoich komentarzach dyskredytują głupoty władz Ukrainy.

Nasze najwyższe władze, Prezydent,Premier,obie izby Parlamentu
prześcigają się w wyrazach poparcia dla władz Ukrainy.
Przy okazji zapominają o krzywdach jakie ci bandyci wyrządzili przeważnie
cywilnej ludności w czasach i po II Wojnie Światowej.
Ci za wszelką cenę próbujący dokopać Rosji, idioci,zapominają o tragedii
której 71 rocznica minęła 11 lipca.
"Krwawa Niedziela" - 11 lipca 1943 roku  - to tego dnia rozpoczęła
się  rzeź Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej.
Zbrodniarze z UPA wspierani przez ludność cywilną wymordowali
w latach 1943-45 około 100 tysięcy,mężczyzn,kobiet dzieci,starców.
A nasi politycy wydzierają mordy "Chwała Ukrainie" a Putin to bandyta
który zestrzelił cywilny samolot z 300 mężczyznami ,kobietami, dziećmi.
Apeluję o wstrzemięźliwość w wydawaniu wyroków bo to znowu
rykoszetem odbije się na społeczeństwie.
Mocniejsi od nas wyautowali zarówno Tuska jak i Sikorskiego którzy
na początku "rewolucji" odgrywali istotne role a teraz ? Cisza.

Nie tylko ,że do dziś ,"demokratyczne" władze Ukrainy nie przeprosiły
za to okrucieństwo to również nasze "władze" zapomniały o tej tragedii.
Nie zapominamy Katynia chociaż Rosjanie przyznali się do winy.
Zapominamy o tym okrucieństwie i zbrodni ludobójstwa tylko dlatego,
że  należy zachować dobre relacje ze wschodnim sąsiadem.
Dlatego ani politycy, ani "niezależne" media nie nagłośniły tej rocznicy.

Mam w nosie relacje z potomkami bandytów i polskich polityków.

                             http://www.liiil.pl/promujnotke


poniedziałek, 21 lipca 2014

WIEM,ŻE...

NIC NIE WIEM.

Gigantyczny krater pojawił się w Rosji. Nie wiadomo, skąd się tam wziął

Gdyby oskarżenia miały moc dowodu,to Putin jego ekipa,separatyści
prorosyjscy już powinni znaleźć się na północnej Syberii i łopatami zasypywać
powstały tam krater o średnicy 60 metrów o chlebie i wodzie.
Jest wina musi być kara.

Polacy od początku "rewolucji" na Ukrainie karmieni są propagandą
która nie ma nic wspólnego z rzetelnością i bezstronnością dziennikarską.
Zresztą w Polsce dziennikarzy z prawdziwego zdarzenia można na palcach
jednej,no może dwóch rak policzyć.Reszta to wyrobnicy będący na usługach
komercyjnych mediów którzy realizują wytyczne swoich szefów.

Im więcej czytam i analizuję wydarzenia dotyczące katastrofy samolotu
pasażerskiego w której zginęło prawie 300 osób,tym bardziej kojarzę
naszych polityków,dziennikarzy z kolejną sektą podobną do "smoleńskiej".
Tych wyznawców i wielbicieli  różnych pomysłów Macierewicza sugerujących
zamach w żaden sposób nie da się przekonać,że była to katastrofa lotnicza
jakie niestety czasami się zdarzają, jeżeli nie przestrzega się ściśle odpowiednich
przepisów.

Nie przekonam,zresztą nie mam takiego zamiaru, również tych którzy
już wiedza dokładnie ,że pasażerski samolot zestrzelony został przez
pocisk ziemia powietrze zainstalowany na zestawie BUK.

Jak dotąd oprócz słów,zdjęć nagrań nie ma żadnego dowodu na to,
że rzeczywiście taka była przyczyna tej tragedii.
Równocześnie zastrzegam,że i taka możliwość biorę pod uwagę.
Mam jednak sporo wątpliwości  a z niektórymi  chcę się z czytelnikami podzielić.

9K37 BUK to system rakiet ziemia -powietrze składający się z 3 części.
Obrazki serwowane nam przez SBU pokazują przewóz jednej części,
wyrzutni rakiet.Jak namierzyć,wycelować,odpalić pocisk i trafić cel
lecący na wysokości ponad 10 km bez radaru?
Pocisk o wadze około 700 kg w zetknięciu z samolotem uległ zniszczeniu,
ale czy całkowitemu? Jeżeli badający sprawę znajdą jakiś kawałek
metalu który jest częścią tego pocisku,wtedy będziemy mieć pewność,
że użyto własnie tej broni choć niepewność kto jej użył.

Natknąłem się na opracowanie francuskich ekspertów,którzy maja wielkie
wątpliwości co do tego,że do strącenia tego samolotu wykorzystano
pociski z BUK-a.
/../to niemożliwe, by w samolot trafił pocisk typu BUK. Maszyna leciała zbyt wysoko. Ciężko trafić w ruchomy cel na takiej wysokości pociskiem, który ma tylko kilka tysięcy metrów zasięgu i jest mało precyzyjny. To musiał być pocisk zdolny do śledzenia celów w podczerwieni. To oznacza, że musiała to być rakieta co najmniej średniego zasięgu (ponad 40 kilometrów), której trajektoria jest korygowana za pomocą naziemnego radaru./../

Nie wyklucza to,że ataku dokonali separatyści, Rosjanie ,albo ktoś
komu zależy na eskalacji konfliktu,przy pomocy pocisków o których
mówi francuski ekspert.

Opinia Francuzów kłóci się z kategorycznym stwierdzeniem amerykańskiego
sekretarza stanu. J.Kerry  stwierdził,że "system rakietowy do zestrzelenia samolotu
pochodził z Rosji. Mr.Kerry,Ameryki  Pan nie odkrył bo jedynym producentem
tych pocisków są Rosjanie a użytkownikiem między innymi Ukraina.
Czas pokazać te fotki i nagrania które rzekomo amerykański wywiad
posiada i sprawę mamy jasną.

Dla jasności są systemy pocisków ziemia-powietrze które maja zasięg kilkuset
kilometrów a rakiety kilka tysięcy.

                              http://www.liiil.pl/promujnotke