piątek, 5 maja 2017

KONSTYTUCJA
Konstytucja Stanów Zjednoczonych AP obowiązuje od 4 marca 1789 r.
Składa się z 7 (siedmiu) artykułów i 27 poprawek i żaden prezyden
a było ich wraz z Trumpem 45, nie zmienił ani jednego słowa w tekście.

20 letnia Konstytucja RP ,złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów,
w tym z 243 artykułów i przekładając wypowiedź prezydenta Dudy,
kolokwialnie można powiedzieć,jest do DUPY.
Należy przeprowadzić referendum i napisać Konstytucje od nowa.
Zrobią to oczywiście eksperci z PiS a treść będzie odpowiednio "skrojona"
pod obecnie rządzących.

Aby się pisowscy eksperci nie wysilali proponuję im niektóre gotowe
artykuły.
Pomijam preambułę bo w tej dziedzinie zdolności PiS i KK są ogromne.

Ale,można dodać następujące artykuły:

RELIGIA PANUJĄCA- w Polsce religią dominującą jest katolicyzm,
a odstąpienie od wiary podlega karze.

RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH


Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. 

Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności
 w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego
 składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: 
władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa
 wykonawcza  i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec 
ustanowionych, lub ustanowić się mających.


SEJM CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA

Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: 
na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską

Izba Poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, 
będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w Izbie Poselskiej najpierwej 
decydowane będą wszystkie projekty. 
1. Co do praw ogólnych, to jest: konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych

2. Co do uchwał sejmowych, to jest poborów doczesnych, stopnia monety, 
zaciągania długu publicznego, nobilitacji i innych nagród przypadkowych, 
rozkładu wydatków publicznych ordynaryjnych i ekstraordynaryjnych,
 wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacji traktatów związkowych i handlowych, 
wszelkich dyplomatycznych aktów i umów,  prosto do Izby Poselskiej 
przychodzić mają,  i pierwszeństwo w prowadzeniu mieć będą.

 SIŁA ZBROJNA NARODOWA

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania 
całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód
 narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną 
i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę 
i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. 
Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej,
słowem winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego
dopełniło nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem 
władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa, powinno wykonać
 przysięgę na wierność narodowi  i na obron konstytucji narodowej. 

Użyte być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę, 
na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji 
jego nie był posłusznym.

Gdyby nie to,że powyższe artykuły,nieco skrócone i zmodyfikowane
przez autora,pochodzą z Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791 roku,
potocznie zwanej  Konstytucją 3 Maja,to dziś,patrząc na działalność
choćby w tych kilku wymienionych artykułach,odnoszę wrażenie,
że rządzący funkcjonują nie według Konstytucji z 1997 r. a według
tej o 206 lat wcześniejszej.

Dla zainteresowanych cały tekst:http://www.polishconstitution.org/Konstytucja-PL.html

                             http://www.liiil.pl/promujnotke1 komentarz:

 1. Duda przysięgał na Konstytucję. Musiała więc być mu znana i być aprobowana. Aczkolwiek słabo znana, twierdzi wielu-skoro tak często mija się z jej duchem.
  Po półtora roku zdezaktualizowała mu się z nagła. Na dodatek była pisana, stanowiona i służyła ,,potomkom zdrajców''-obwieścił odkrywczo. Dla Dudy o tyle spolegliwa, że może sobie pozwolić na seksualny stosunek do tego komuszego aktu. I z czystym sumieniem łamać go a krzywoprzysięgać.
  Za doznane od AN-drona enfant terrible rządów JarKacza upokorzenia, ,,naczelnik'' pozwolił Długopisowi na inicjację. Dla zmężnienia wiernego sługi. Przystępując do dzieła zapluł się więc Duda ,,potomkami zdrajców'', podniecił ,,żołnierzami wyklętymi'', ejakulował patriotycznie i sprężył, by skoczyć do historii.
  Erdogana się za dużo naoglądał, czy zauroczył jurnym ongiś krasomówcą zza Odry?
  Sąsiad żalił się, że goszczącym u niego ,,Makaronom'' musiał długo tłumaczyć, iż tamten mówca miał charakterystyczny wąsik. A przekaz w telewizorze nie jest archiwalny.
  ,,Prezydent nie wszystkich Polaków'' chce Konstytucji nie ,,dla wszystkich''. Ponadto ma być ,,przeciw''; antyrosyjska, antypeerelowska, antyrobociarska. Na tym ,,anty'' chce budować tożsamość katolickiej wyspy na oceanie zdradliwie sekularyzującego się świata.
  Ukraina już trzeci rok buduje swoją tożsamość na tych samych filarach(rusofagii, wyklętych z UPA, masowym exodusie). W niedalekiej przyszłości osiągnie status Dzikich Pól. Tym samym nie Poroszenko, przyjaciel Dudy przejdzie do historii, tylko historia, ta bardzo zaszła, wkroczy na Ukrainę.
  Czy Długopis też chce nawrotu czasów Konstytucji trzeciomajowej? Która była-jak uważa wielu historyków-zamachem stanu (łamanie procedowania i zasad obrad sejmowych, z wykluczeniem dyskusji nad projektem, a wszystko pod osłoną wojsk).
  Analogia do Konstytucji z 1791 r. z finis Poloniae jest złowieszcza. Zrażony świat polityki nie chce powtórki z historii. A karminousta fanka JarKacza wprost ostrzega przed ,,legalizacją autorytaryzmu na sposób weimarski''.
  Scyzoryk

  OdpowiedzUsuń

Jak opublikować komentarz?

Jeśli nie masz KONTA GOOGLE, to można wybrać:

- NAZWA /ADRES URL - w okienku NAZWA wpisać nick i w okienku ADRES wkopiować adres swojego bloga.

- ANONIMOWY - w tej opcji proszę podpisać się w komentarzu.